ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Επιστροφές προϊόντων γίνεται δεκτές:
α) όταν υπάρχει κάποιο λάθος στην αποστολή της παραγγελίας (λάθος στα προϊόντα, στην τιμολόγηση, στην αποστολή),
β) όταν το προϊόν είναι ελαττωματικό
γ) σε περίπτωση που ο καταναλωτής αποφασίσει ότι το προϊόν δεν είναι της αρεσκείας του έχει δικαίωμα να αιτηθεί την επιστροφή των προϊόντων.
Οι επιστροφές πρέπει  να πραγματοποιούνται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης.
Απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή των προϊόντων είναι η επικοινωνία και ενημέρωση του vacaloglou.gr.
Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, στην αρχική τους συσκευασία, να  μην έχουν χρησιμοποιηθεί και να συνοδεύονται οπωσδήποτε με όλα τα αρχικά έγγραφα (απόδειξη λιανικής πώλησης, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής και οτιδήποτε άλλο συνόδευε το προϊόν στην αρχική του αποστολή).
Επιστροφές προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί ή έχουν φθαρεί με υπαιτιότητα του αγοραστή δεν γίνονται δεκτές.

Η ευθύνη μεταφοράς των προϊόντων βαρύνει τον αγοραστή. Το vacaloglou.gr ευθύνεται για την κατάσταση των προϊόντων μέχρι την παράδοση τους στο courier – πρακτορείο μεταφορών.

Το κόστος επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνει το vacaloglou.gr μόνο σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι αυτό συμβαίνει με υπαιτιότητα του. Σε κάθε άλλη περίπτωση το κόστος επιστροφής βαρύνει τον αγοραστή.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ακύρωση παραγγελίας είναι εφικτή εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί η αποστολή της παραγγελίας. Εάν έχει γίνει η αποστολή, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες. Το κόστος επιστροφής της παραγγελίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αγοραστή.

Παραγγελίες που δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμής τους εντός 2 ημερών από τη στιγμή της παραγγελίας, ακυρώνονται αυτόματα.